VOG aanvragen voor mensen die niet in Nederland wonen of geen Nederlander zijn.

Als je is opgedragen een Nederlandse Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen, moet je deze verklaring van de politie aanvragen bij de Dienst Integriteit en Screening van het ministerie van Justitie. De Verklaring Omtrent Gedrag is een document waaruit blijkt dat jouw gedrag uit het verleden geen belemmering vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. Hoewel het proces van het aanvragen van een certificaat misschien eenvoudig lijkt, zijn er enkele vangsten, zoals lange wachttijden, die het voor individuen moeilijk kunnen maken om de certificaten persoonlijk aan te vragen.

Wat is een VOG?

De Verklaring Omtrent Gedrag is een certificaat dat het ontbreken of bestaan ​​van strafregisters aantoont die in het strafregister staan. Voor officieel gebruik in het buitenland moeten verklaringen van gedrag ook worden gelegaliseerd als ze bedoeld zijn voor gebruik buiten Nederland. Houd er rekening mee dat vanaf februari 2019, in gevallen waarin jouw land van bestemming ook lid is van de Europese Unie, negatieve strafregisters zijn vrijgesteld van legalisatie via apostille.

Hoelang duurt het om een ​​Nederlandse verklaring van gedrag af te geven?

Het is verstandig om er rekening mee te houden dat er in bepaalde gevallen, zoals technische incidenten, een vertraging kan optreden in de doorlooptijden van vog aanvragen. Over het algemeen kunt u uw certificaat echter binnen vier weken na de datum van uw aanvraag verwachten.

Jouw VOG vertalen

De Nederlandse Verklaring Omtrent het Gedrag wordt alleen in het Nederlands afgegeven. Het certificaat bevat wel Engelse toelichtingen, maar dit is geen letterlijke vertaling van het certificaat. Om jouw vog aanvragen legaal in het buitenland te gebruiken, moet je het document laten vertalen door een beëdigd vertaler en de vertaling bij de originele Nederlandse versie van de vog aanvraag voegen. Het is ook mogelijk dat het origineel, maar ook het vertaalde certificaat, gelegaliseerd moet worden, maar elk land heeft hiervoor zijn eigen regels.

De geldigheid van de VOG

Hoewel er geen vaste tijd is waarvoor de Nederlandse vog aanvragen als geldig wordt beschouwd, aanvaarden ambassades, hoge commissies, consulaten en andere autoriteiten alleen verklaringen van politiegoedkeuring die niet ouder zijn dan zes maanden. Houd er rekening mee dat er enkele landen zijn die deze certificaten alleen als geldig beschouwen als ze minder dan een maand oud zijn. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de relevante autoriteiten voordat je een aanvraag indient.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *